Порівняння виборчих програм за темою

1. Які засади сповідує партія щодо державного устрою України?


2. Яка позиція партії щодо розвитку децентралізації та самоврядування в Україні?


3. Яку систему виборів до Верховної Ради України підтримує ваша партія? Чому?


4. Яким чином має виглядати судова влада в країні?


5. Які кроки ваша партія передбачає на шляху боротьби з корупцією в Україні? Чи підтримує партія розпочату реформу правоохоронної і судової системи, зокрема створення спеціалізованих установ та запровадження електронного декларування?


6. Які кроки пропонує Ваша партія для покращення криміногенної ситуації в Україні та безпеки громадян? Зокрема, чи підтримує Ваша партія ідею легалізації володіння і носіння коротко-ствольної вогнепальної зброї? Чи допускає впровадження смертної кари за важкі злочини?


7. Яким є бачення партії щодо зовнішньої політики України та міжнародної співпраці? Який зовнішньополітичний курс підтримує партія?


8. Яка позиція вашої партії щодо членства України у міжнародних військових альянсах?


9. Яких принципів дотримується ваша партія у питаннях припинення російської агресії на Донбасі та деокупації Криму?


10. Яка позиція вашої партії щодо енергетичної політики в Україні?


11. Які головні кроки мають бути зроблені у сфері економічної політики для поліпшення її стану?


12. Яка позиція Вашої партії щодо пріоритетності розвитку малого і середнього підприємництва в Україні?


13. Яким ваша партія бачить розвиток сільського господарства України: на базі великих господарств (агрохолдинги, великі землевласники і т.і.) чи на базі малих та середніх селянських господарств (фермери)?


14. Яка позиція вашої партії щодо впровадження ринку землі в Україні? Чи може земля сільськогосподарського призначення бути товаром і вільно продаватися і купуватися?


15. Якою, на думку вашої партії, має бути податкова політика в Україні?


16. Яка політика вашої партії щодо пенсійного забезпечення в Україні?


17. Яка політика вашої партії щодо системи соціального забезпечення в Україні та шляхів її реформування?


18. Яку політику ваша партія сповідує стосовно реформи та розвитку ЖКГ в Україні? Які мають бути кроки спрямовані на поліпшення ситуації у цій сфері?


19. Якою, на думку вашої партії, має бути молодіжна політика держави?


20. Участь жінок у політичному житті: будь ласка, опишіть свою позицію (якщо вона є) щодо питання збільшення представництва жінок у політичному житті країни.


21. Яку б політику та конкретні рішення ваша партія підтримує у сфері охорони здоров’я  для того, щоб покращити доступ населення до медичної допомоги та її якість?


22. Будь ласка, проясніть позицію Вашої партії щодо екологічної політики. Які головні виклики у сфері захисту навколишнього середовища існують в Україні і які шляхи їхнього подолання?


23. Яка позиція партії щодо освітньої політики? Які заходи ваша партія пропонує для підвищення якості початкової, середньої, професійної та вищої освіти?


24. Які погляди вашої партії на розвиток української мови а також мов національних меншин в Україні?


25. Якою має бути релігійна політика в Україні? Яка позиція вашої партії щодо поточної конфесійної ситуації в Україні?


Донор проекту
Цей проект був реалізований за підтримки Нідерландського інституту багатопартійної демократії